LiU Journal Check Up

Det är viktigt att utvärdera akademiska tidskrifter innan man publicerar sig, accepterar referee-uppdrag eller redaktörsskap. LiU Journal Check Up erbjuder en snabb och enkel utvärdering av akademiska tidskrifter.

  • Presenterar några viktiga bibliometriska mått
  • Ger en indikation om tidskriftens rang
  • Presenterar möjligheter för parallell-publicering. Detta är viktigt för att öka sannolikheten för citeringar av artiklar

För att använda tjänsten behöver du tidskriftens ISSN-nummer. ISSN-numret framgår av tidskriftens hemsida, men hittas snabbare via databasen Ulrichs web . Notera att det vanligtvis finns två olika sorters ISSN: en för elektroniska tidskrifter och en för trykta tidskrifter. Ibland är det värdefullt att pröva båda).

Fyll i tidskriftens ISSN i fältet nedan. Skicka gärna synpunkter om denna tjänst via e-post till ep@ep.liu.se.

ISSN: