kartavo.gif (16868 bytes)

"Unika kanalkartor räddas genom överföring till digital form"

I arkiv runt om i Sverige förvaras unika historiska kanalkartor. Bara för Göta kanal har antalet uppskattats till flera tusen. Många av de äldsta kartorna har trots renoveringar blivit så sköra att de inte längre tål slitage och är därför oåtkomliga för allmänheten.
För att bevara och skydda denna kartskatt har överföring till digitala media påbörjats. Härigenom har det också blivit möjligt för alla allmänt intresserade av vår kulturhistoria och för specialintresserade kanalvänner, kanalbesökare, forskare, lärare, elever, m.fl. hemma och utomlands att enkelt kunna ta del av detta unika kartmaterial.
Detta är första försöket att på detta sätt presentera det omfattande kartmaterialet. Grunderna för urvalet av kanalkartorna är dels geografisk täckning av hela Göta kanalsträckan och dels att förmedla tidsdjup för ett antal intressanta kanalmiljöer. Kartsviterna börjar med Mem i öster och slutar med Sjötorp i väster. Men du kan lika gärna börja med att klicka dig in på vilken kanalort i menyn som helst.

Gör en resa i tid och rum genom att klicka dig fram!

Synpunkter på resandet, uppläggningen, m.m. tas gärna emot. Trevlig resa!

Med vänlig hälsning

Reinhold Castensson
reica@tema.liu.se

OBS! Kartorna från 1700- och 1800-talet är skannade i naturlig storlek. Detta innebär att du kan få vänta några tiotals sekunder om du har ett äldre modem.

Gör så här:

1. Klicka på en markerad yta på kartan för att välja ett område där du vill
    börja - Klicka sedan på orterna under kartorna.
   
eller
2. Klicka direkt på orten på menyn till vänster!