Göta Kanalforskning:

I skriftserien Göta Kanalforskning vid Linköpings universitet har utkommit:

 

Nr 1 Hasselroth,T
Sörbom, P
1986 Göta kanal - en linje genom historien
Nr 2 Brage, C 1987 Skrivet om Göta kanal 1516-1896.
Supplement 1.
Nr 3 Brage, C 1990 Skrivet om Göta kanal. Supplement 2.
Nr 4 Gooch, G 1991 Teknikimporten från Storbritannien 1825-1850 - en studie av Göta kanals och Motala verkstads betydelse som förindustriella teknikimportörer.
Nr 5 Wingårdh, G 1993 Markförluster och markersättningar inför grävningen av Göta kanal - en agrargeo- grafisk studie av von Fersens berörda jordegendomar i Ljungs socken och Vreta socken, Östergötland.
Nr 6 Wingårdh, G 1999 Näs kvarnby vid Motala ström - vattenlag- stiftning och anläggningar, 1703-1920.
 

Akademiska avhandlingar:

 

Strömback, L 1993 Baltzar von Platen, Thomas Telford och Götakanal - Entrepenörskap och tekniköverföring i brytningstid.
Lindgren, Hans 1993 Kanalbyggarna och staten - Offentliga vattenbyggnadsföretag i Sverige från medeltiden till 1810.

 

GÖTA KANAL: Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Linköpings Universitet.

Tema Teknik och social förändring - Tema Vatten i natur och samhälle
Kulturvetarlinjen, Ekonomiska institutionen, Göta kanalbolag AB

 
 

Pågående kanalforskning:

Institute for Tema - Department of Water Environmental Studies - Department of Geography

Institute for Economic Studies -  Department of Management and Economics

EU-TERRA LIVING WATERWAYS  –   PROJECTS

Proj.leader: Jan Lindwall, EKI.

  1. Commercial Canal related activities and impacts on the regional economies.
  2. Impacts of Gotha Canal on real estate values.
  3. Estimate of the existence value of Gotha Canal.
  4. Estimate of the user value of Gotha Canal.

 

Proj.leader: Ulrik Lohm, Tema V/G.

  1. Gotha Canal and the Regional Trade and Industry (M. Lowgren, G. Gooch).
  2. The Gotha Canal corridor and Culture Tourism. (B. Segrell, J. Hedrén).
  3. Gotha canal – the first infrastructure system. (J. Svidén).
  4. The cartography of  Gotha Canal. (R. Castensson).
  5. Swedish Canal Bibliography. (C. Brage).
  6. Customer analysis in Tourism marketing.