kartakar.gif (16563 bytes)


Karlsborg (Rödesund)
< Mot västerSpetsnäskanalen | Forsvik | Karlsborg | Mot  öster >

rodesund_335_gkm_roddet_telf_91808_med.jpg (12591 bytes)Karlsborg fick sitt namn 1832 efter kung Karl XIV Johan. Tidigare hette platsen Vanäs. Och det var en lokali­sering till Vanäs udde av den starka fäst­ning för central­försvaret som von Platen så liv­fullt argu­men­terade för på 1818 års riks­dag. Han sa: "Vanäs är alltså medel­punkten för landets för­svar och denna punkt är upp­täckt genom Göta kanal, den utveck­las med Göta kanal, den kan endast full­komnas av Göta kanal"
Året därpå fattade kung Karl XIV Johan beslut om att bygga en fäst­ning vid "Vanäs å Vätterns strand". Byggnads­arbetena startade 1819 och av­slutades först 1909.

Karta från 1808 över den trånga pas­sagen Röde­sund med det ut­strömmande vattnet från sjöarna Viken och Botten­sjön. Kartan visar också den märk­liga be­byggelsen, där husen blir allt mindre ju längre från stranden man byggde. Likaså är de mycket nog­granna djup­mät­ningarna redo­visade.


Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III10_1808_rodesund.jpg (110783 bytes) Denna karta är ett utsnitt ur ovan­stående som visar Daniel Thunbergs planer på en "Canal för att und­vika mudd­ring i Sundet" och hans plan för en hamn­an­lägg­ning vid Göta kanals utlopp i Vättern.
telf_III10_1808_vanas.jpg (58679 bytes) Karta över Vanäs udde med gården Vanäs 1808 såsom det såg ut innan det stora bygget av Karls­borgs fäst­ning på­börjades.

turist_karlsborg-forsvik.jpg (127404 bytes) Översiktskarta sträckan Karlsborg - Spetsnäskanalen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.