kartaasp.gif (16784 bytes)


Klämmans sluss
< Mot väster | Hulta sluss | Snövelstorps bro | Klämmans sluss
Loddby bro | Vänneberga bro |  Mot  öster >

vala023149_klamman_250.jpg (9768 bytes)Klämmans sluss är en nivåsluss för att utjämna skillnader i vattenståndet
i sjön Asplången och kanalen. Den är från 1826.
Här har man rekonstruerat den ursprungliga typen av slussportar utan portspel. Istället hade man en krumvuxen
överliggare ovanpå respektive kanalport att ta spjärn mot. 1848 hade alla
slussportar längs kanalen fått portspel.

Torpet Klämman och gården "Gäfwersta" finner man i von Rööks kanalförslag 1774 i kartans södra del. Den föreslagna kanalsträckningen går här norrut. I Telfords kanalförslag från 1808, här nedan, går kanallinjen söder om de båda gårdarna.

Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!Övriga kartor från området:
telf_III19_1808_klamman.jpg (60754 bytes) Telfords karta över Klämman från 1808.
turist_hulta-vanneberga.jpg (111668 bytes) Översiktskarta sträckan Hulta - Vänneberga.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.