kartamem.gif (16633 bytes)


Klevbrinken
< Mot väster  | Carlsborgs slussar | Mariehovs s | Duvkullens s | Klevbrinken
Söderköpings sluss  | Tegelbrukets sluss | Vargklyftan | Mem

vala023153_klevbrinken_dock_hori_250.jpg (17791 bytes)Här vid Klevbrinken byggdes 1827 den tredje av Göta kanals skeppsdockor. Urspungligen var den planerad att anläggas öster om Söderköping.
Dockan tillkom för att i första hand tillgodose skärgårdsflottans behov av reparationsvarv. Den kan fyllas och tappas utan att kanaltrafiken störs.
Vatten från dockan återanvändes för ängsbevattning.

På von Rööks förslag från 1774 finner vi emellertid ingen docka.


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III21_1808_klevbrinken.jpg (122636 bytes) Telfords karta från 1808.
turist_carlsborg-mem.jpg (99917 bytes) Översiktskarta sträckan Carlsborg - Mem.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.