kartabor.gif (16759 bytes)


Kungs Norrby bro
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

vala023159_kungsnorrby_hori_250.jpg (20389 bytes)Detalj av kanalkartan från 1774 över gården Kungs Norrby. OBS att kartan är
speciellt orien­terad med norr till vänster i bild.
Gården har anor från Vasa­tiden och ligger vid Motala ströms inlopp i Norrby sjön invid den viktiga bron över Motala ström. På norra stranden låg ett värdshus och på den södra själva gården med till­hörande ladu­gård. En särskild utfart från huvud­byggnaden följde åkerkanten söderut medan ladugården låg intill allmänna lands­vägen. Kalv­hagen var be­lägen på norra stranden (VaLa).Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III12_1808_kungsnorrby.jpg (60251 bytes) På denna kanalkarta från 1808 har Kungs Norrby hamnat i kart- skarven.
Av kartan framgår landsvägens sträckning över Göta kanal och Motala ström.
telf_III13_1808_knorrby-bru.jpg (107257 bytes) Också denna kanal­karta är från 1808 visar kanal­sträckningen förbi Kungs Norrby och närbe­lägna Brunneby gård och kyrka. Jämfört med kanal­kartan från 1774 har bebyggelsen på Kungs Norrby flyttats till norra stranden och lands­vägen fått en ny sträckning.
Då von Platen kom till Brunneby gård för att förhandla om mark­ersättningarna fick han inte komma inomhus. Förhandlingarna fick skötas vid det stenbord som ännu finns kvar ute i trädgården. Oviljan berodde på att Göta kanal skulle komma att skära rakt genom Brunneby­gårds träd­gård.

På kartan finns en svag notering med blyerts "Brunneby Church" antagligen till­förd av Thomas Telford under sin inspektionsresa i augusti 1808.
Brunneby kyrka är från 1200-talet. 1828 upphörde den att vara
församlings­kyrka och köptes då av gårds­herren för att användas
som brännvins­magasin. Då pågick ännu grävnings­arbetena för Göta kanal och de grävande soldaterna skulle varje vecka ha 14 jomfrur brännvin (1 jomfru=8,18cl) var. När kanalen blev färdig användes Brunneby kyrka som gårdens sädes­magasin. Först 1977 inköptes den av Vitterhets­akademin och åter­ställdes till sitt ursprung­liga ändamål.

turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.