kartator.gif (16846 bytes)


Riksbergs slussar och broar 
< Mot väster | Godhögens slussar | Riksbergs slussar o broar | Hajstorps bro och slussar
Töreboda broar | Rotkilens bro | Mot  öster >

riksberg-hajstorp250.jpg (13303 bytes)Utsnitt ur Elias Sweders översikts­karta från 1784. Den visar den nya före­slagna kanal­sträckning i för­hållande till det tio år gamla förslaget.

Riksberg (Rixberg) är svagt markerat med blyerts i anslutning till en ovalt formad höjdrygg.


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I9_riksberg.jpg (66468 bytes) Tydligare syns Riks­berg med sin höjd­bebyggelse på Daniel Thunbergs karta från 1874. Den nya kanal­sträckningen är streck­markerad.
På kartan syns också Slätte­bergs by.
telf_III4_1808_riksberg-god.jpg (59605 bytes) Telfords karta från 1808 visar lokali­seringen av Rik­bergs slussar och Godhögens slussar. Särskilt märklig är den raka gräns­linje som begränsat bebyggelse­utveck­lingen i "Rixbergs by". Riksbergs sluss byggdes rekord­snabbt och var klar 1820 efter bara två bygg­säsonger.
telf_III5_1808_hajstorp-rik.jpg (86509 bytes) Telfords karta från 1808 över Riksbergs slussar och Hajstorps nedre slussar.
riksberg_godhogen_jordbrukslandskap.jpg (15477 bytes) Utsikt över det omgivande jord­bruks­landskapet vid Riksberg-Godhögen
(Foto R Castensson 1999).
turist_rotkilen-godhogen.jpg (147763 bytes) Översikts­karta sträckan Godhögen - Rotkilen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.