kartator.gif (16846 bytes)


Rotkilens bro
< Mot väster | Godhögens slussar | Riksbergs slussar o broar | Hajstorps bro och slussar
Töreboda broar | Rotkilens bro | Mot  öster >

toreboda-rotkilen250.jpg (13292 bytes)Översiktskarta från 1784 ritad av Elias Schweder som visar de två kanal­sträck­ningar som var aktuella vid denna tid.
Observera att norr ligger till vänster i kartan.
Rot­kilens by är belägen i högra delen av kartan mellan de båda kanal­sträck­ningarna.
Vägen till Töre­boda förbi Rotkilen passerar kanalen dia­gonalt.

Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I10_rotkilen.jpg (61449 bytes) Daniel Thunbergs förslag till kanal­sträck­ning öster om Rot­kilen.
Norr ligger till vänster i kartan.
telf_III6_1808_rotkilen.jpg (74804 bytes) Telfords karta från 1808.
Den ger en detal­jerad informa­tion om hur lands­vägen korsar kanalen söder om Rotkilen.
Av kartan framgår också väg­sträck­ningen förbi de intilliggande soldat- och ryttar­boställena.
turist_rotkilen-godhogen.jpg (147763 bytes) Översiktskarta sträckan Godhögen - Rotkilen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.