kartamem.gif (16633 bytes)


Tegelbrukets sluss
< Mot väster  | Carlsborgs slussar | Mariehovs s | Duvkullens s | Klevbrinken
Söderköpings sluss  | Tegelbrukets sluss | Vargklyftan | Mem

vala023155_tegelbruket_250.jpg (8841 bytes)

Tegelbruket öster  om Söder­köping och salt­bodarna utmed Storån. Lokali­seringen visar att Storån var en viktig trans­port­led.
Klicka gärna på kartan och studera detalj­rikedomen. 
(von Röök 1774)


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!

Övriga kartor från området:
telf_III22_1808_tegelbruket.jpg (123894 bytes) Telfords ritning från 1808.
Lägg märke till bygg­nadernas former, salt­bodarna utefter ån och ång­stugan till höger. T.v. kan man även se "Ragnils källa" dvs före­gångaren till Söder­köpings brunn.
turist_carlsborg-mem.jpg (99917 bytes) Översiktskarta sträckan Carlsborg - Mem.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.