Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,14 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Magnus Öhrn
Publication title: Världens fyra hörn: om kartans betydelse för äventyret och den manliga konstruktionen i svensk barn- och ungdomslitteratur
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 7
Language: Swedish
Abstract: Med utgångspunkt i Richard Phillips Mapping Men and Empire (1997) studeras konstruktionen av den maskulina identiteten i förhållande till behovet av att utforska, kartlägga och benämna världen – äventyret som en manlig frizon. I pojkböckerna och i de ungdomsböcker som följt i genrens spår tar sig detta uttryck i kartografiska referenser och intertexter, i platsangivelser och utpekande av geografiska gränser. När de vita fläckarna blev allt färre i början av 1900-talet, fann litteraturen nya ”världar” att upptäcka och kartlägga, platser dit hjälten kunde bege sig för att befästa sin maskulinitet, såväl i det klassiska pojkboksäventyret som i samtidsskildringens storstadsdjungel. Underökningen tar avstamp i pojkhjältarnas ambivalenta förhållande till skolämnet geografi, bl.a. i Gustaf Bolinders Bland kabyler och rövare (1926). Härefter studeras kampen om kartan i Sigfrid Siwertz Mälarpirater (1911) och vidare stadens och förortens vita fläckar i verk som Harry Kullmans Gårdarnas krig (1959) och Tore Perssons Dödspolare (1994). Studien avslutas med ett par exempel på texter som underminerar kartans allmakt och mannens rätt att upptäcka världen.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 8
Pages: 81-88
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/007/ecp0942007.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Öhrn, Magnus (2009). Världens fyra hörn: om kartans betydelse för äventyret och den manliga konstruktionen i svensk barn- och ungdomslitteratur. http://www.ep.liu.se/ecp/042/007/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18