Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,13 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Mattias Martinson
Publication title: Profan illumination: Adorno, drömmar, konst och utopi
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 11
Language: Swedish
Abstract: I första delen av Noten zur Literatur finns en text kallad ”Ruckblickend auf den Surrealismus” där Adorno mycket skissartat utvecklar en teori om det surrealistiska subjektivietens självutsläckning som analog (ej identisk) med drömmens, där subjektet redan från början är frånvarande. Adorno är kritisk till idén om att surrealismens kraft låg i dess drömlikhet med följd att den skulle kunna tydas psykoanalytiskt, samtidigt menar han att både drömmen och surrealismen representerar ett sorts löfte. Resonemanget kopplas vidare till idén om en upplysningens dialektik, via en kommentar om Hegels frihetsbegrepp: subjektet förverkligar sig själv genom att upphäva sig själv. Drömmen (men också surrealismen) erinrar om subjektets ursprung i en intentionslös natur, medan friheten är den naturproblematik/dialektik som uppstår när subjektet förnekar detta förhållande till naturen. Bland annat genom att vända mig till Adornos Traumprotokolle (samt vissa andra drömreferenser bl.a. i Minima moralia och Negative Dialektik), gör jag några vidare undersökningar av dessa kopplingar mellan dröm och konst med syfte att säga något om kritisk teori och politik. Jag kommer även att relatera diskussionen till Walter Benjamins text ”Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz” (1929) och det politiska begreppet ”profane Erleuchtung”.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 7
Pages: 127-133
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/011/ecp0942011.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Martinson, Mattias (2009). Profan illumination: Adorno, drömmar, konst och utopi. http://www.ep.liu.se/ecp/042/011/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18