Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,16 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Inês Bartolo
Publication title: Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 13
Language: Norwegian
Abstract: Med utgangspunkt i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres (1941) undersøkes forholdet mellom litteratur og retorikk. I sitt essay beskriver Paulhan en bevegelse som har dominert det litterære feltet siden romantikken. Denne bevegelsen gis navnet Terror. Det som forener Terrorens medlemmer, er forakten for retorikken og dens beskjeftigelse med regler, sjangere og faste uttrykk. Terrorens kritikk av retorikken er i virkeligheten en radikal avvisning av språket, hevder Paulhan. Ved hjelp av en rekke oppdiktede eksempler (fabler, anekdoter og sammenligninger) setter han spørsmålstegn ved denne avvisningen av språket, og forsvarer retorikkens posisjon i litteraturen. Et studium av eksemplene i teksten avslører imidlertid at konflikten er oppkonstruert og at det finnes like mye terrorisme hos Paulhan som det finnes retorikk i Terroren. Paulhans eksempler tjener som argumenter, bevismidler og illustrasjoner, og har en klar belærende funksjon. Imidlertid har disse små fortellingene også en åpenbar litterær og estetisk dimensjon som overskrider og problematiserer det rent didaktiske: Like mye som teksten forsvarer retorikkens rolle i litteraturen, reflekterer den over egen språkbruk og argumentasjon.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 10
Pages: 147-156
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/013/ecp0942013.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Bartolo, Inês (2009). Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres. http://www.ep.liu.se/ecp/042/013/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18