Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,18 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Andrea Castro
Publication title: Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 14
Language: Swedish
Abstract: Efter en intensiv moderniseringsperiod i slutet av 1800-talet i vilken invandring, teknik och arkitektur spelar en viktig roll i skapandet av en nationell identitet, är det argentinska samhället i början av 1900-talet en okontrollerbar blandning av folk och politiska idéer som ses av förra seklets ideologer som ett hot mot ”nationen”. Under denna tid publiceras flera utopier skrivna av invandrade författare som i mer eller mindre grad inte tillhör de intellektuella eliterna. Denna artikel tar upp tre av dessa utopier, nämligen spanjoren Enrique Vera y González La estrella del Sur (1903), tyskfödde Julio Dittrichs, Buenos Aires en 1950 bajo régimen socialista (1908) och franskfödde Pierre Quiroule La ciudad anarquista americana (1914). Utifrån dessa diskuteras hur texterna och deras författare positionerar sig i det samtida litterära systemet samt vilka diskursiva operationer de använder sig av för att berätta en utopisk framtid. För detta ändamål analyseras de legitimeringsstrategier som författarna använder sig av i förord och genom andra paratextuella element. Vidare reflekteras kring utopin som en kors-ning av diskurser (dess hybrida karaktär). Artikeln avslutas med en analys av hur stadsrummet används för att berätta den utopiska framtiden.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 13
Pages: 157-169
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/014/ecp0942014.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Castro, Andrea (2009). Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910. http://www.ep.liu.se/ecp/042/014/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18