Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,19 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Christer Ekholm
Publication title: Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 15
Language: Swedish
Abstract: Till fiktionslitteraturens primära och performativt konstruerade spatialitet hör inte bara berät-tandets rum och diegesen, utan även det rum i vilken den tänkta eller implicerade läsaren placeras och förflyttas i olika riktningar. Så lyder utgångspunkten i denna studie, som med hjälp av en kombination av fenomenologiska, talaktsteoretiska, responsestetiska och narratologiska perspektiv söker nya svar på den urgamla frågan om litteraturens verkan. Litteraturen framträder här som en särskild form av riktad akt, i vilken det jag benämner ’lokalisering’ är ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utgör den zon i vilken den apostroferade läsverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och förhandlas inom ramen för läsakten; i ’lokaliseringen’ som grepp – så som detta realiseras i den stund läsaren svarar på textfenomenets manande gerundivum – blottläggs centrala aspekter av litteraturens pragmatiska dimension.
   I all korthet tillämpar jag min särskilda begreppsapparat och läsart och på ett par exempeltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L’Étranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och främlingskap, utan även – i den implicerade läsningens rum – skapar rörelser bort och avstånd till en initialt in- och tillskriven position. Och det är, menar jag, inte minst på denna responsnivå som dessa texter, liksom all dikt, äger rum som litteratur.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 12
Pages: 171-182
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/015/ecp0942015.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Ekholm, Christer (2009). Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus. http://www.ep.liu.se/ecp/042/015/ (2022-11-27)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18