Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,20 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Niclas Johansson
Publication title: Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 18
Language: English
Abstract: Flera forskare har visat att Willy Kyrklund på olika ställen i sitt författarskap gör anspelningar på upptäckter inom den moderna fysiken. Syftet med detta paper är att göra en läsning som visar hur kvantmekanikens filosofiska problem låter sig integreras i den litterära textens struktur. Ett försök görs att läsa novellen ”Katten” (1957) som en kommentar till Erwin Schrödingers berömda tankeexperiment med en till hälften död katt. Schrödingers tankeexperiment, vars syfte var att visa på de ohållbara makroskopiska följderna av reell obestämdhet vad gäller förhållanden på mikroskopisk nivå, formulerades i en översiktsartikel över diskussionen om kvantmekaniken mellan i första hand köpenhamnstolkningen och dolda variablertolkningar. Kyrklund iscensätter genom en dualistisk formmotsättning i novellen en motsvarande konflikt mellan olika filosofiska förhållningssätt. Frågor om determinism och fri vilja, subjektivitet och objektivitet, identitet och komplementaritet blir på så vis delar i ett spel mellan två perspektiv, vilka låter sig förstås utifrån den finländske filosofen Eino Kailas idéer om skillnaden mellan ett punktteoretiskt och ett fältteoretiskt perspektiv.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 17
Pages: 209-225
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/018/ecp0942018.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Johansson, Niclas (2009). Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”. http://www.ep.liu.se/ecp/042/018/ (2022-11-27)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18