Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,17 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Anna Biström
Publication title: Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 24
Language: Swedish
Abstract: I denna artikel diskuteras relationen mellan musiktext och textförfattare/artist genom det konkreta exemplet Eva Dahlgren och hennes texter. Jag argumenterar för att artisten – ofta uppfattad som en ”avsändare” till låttexten – också utgör en svårundviklig, rentav nödvändig kontext, i läsningen av Eva Dahlgrens texter. Samtidigt visar jag hur musiktexten utgör en av de många platser där artisten blir till, där dennas image skapas, vilket gör oreflekterat biografiska läsningar problematiska. Musiktexten, exempelvis textens jag, kan i stället läsas på olika nivåer. I artikeln diskuterar jag Dahlgrens text till låten ”Lai Lai” (1999), samt utgivningen av boken För att röra vid ett hjärta (2000) som innehåller huvuddelen av Dahlgrens textproduktion. Jag försöker presentera några begrepp och metoder för att närma sig, förstå och tolka en musiktext och dess relation till artisten.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 14
Pages: 299-312
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/024/ecp0942024.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Biström, Anna (2009). Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text. http://www.ep.liu.se/ecp/042/024/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18