Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,16 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Andreas Hedberg
Publication title: En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 25
Language: Swedish
Abstract: Viktor Rydbergs (1828–1895) författarskap präglas av ett starkt politiskt engagemang, grundat på platonska föreställningar om skönlitteraturens möjligheter att förena det sköna, det goda och det sanna. Han har själv beskrivit idéromanen Den siste Athenaren (1859) som ”ett spjut […] slungat mot de fiendtliga lederna, i krigarens lofliga uppsåt att såra och döda”. Men efterhand som Rydberg klättrade på den sociala stegen – han blev till sist såväl akademileda-mot som hedersdoktor och professor – kom han alltmer att uppfattas som en samhällsbärande högtidstalare. Hans sista roman, Vapensmeden (1891), blev en enorm försäljningssuccé som under ett halvt sekels tid var en av Sveriges mest lästa romaner. Berättelsen, som utspelar sig i reformationstidens Jönköping, har beskrivits som ”den roman, som mer än någon annan på svenskt språk bär lugnets och harmoniens prägel”. Det mesta tyder dock på att Rydberg själv uppfattade romanen som en stridsskrift, jämförbar med den samtida diktsviten ”Den nya Grottesången”. Romanen präglas av en moderniseringskritisk diskurs; Rydberg vill varna för en pågående förändring av samhället. Resultatet blir bara delvis en framgång; han når en enorm läsekrets, men mottagandet blir inte som han tänkt sig. Diskrepansen mellan intention och reception beror till stor del på romanens form. Berättelsens rytm motverkar Rydbergs syften. Med en narratologisk analysmodell granskar jag i detalj Vapensmedens misslyckande som motståndshandling.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 10
Pages: 313-322
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/025/ecp0942025.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Hedberg, Andreas (2009). En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn. http://www.ep.liu.se/ecp/042/025/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18