Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,16 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Bo G Jansson
Publication title: Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 26
Language: Swedish
Abstract: Postmodern berättarkonst är metafiktiv. Det betyder, att i denna epik tematiseras och proble-matiseras, samt även tendentiellt bryts ned, skillnaden mellan verklighetsskildring och fiktion. Härvid belysande är faktionen, det vill säga dokumentärromanen eller dramadokumentären, den litterära och filmiska berättelsetyp som mer tydligt än någon annan form av epik håller verklighet och fantasi, fakta och fiktion, i en och samma hand.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 12
Pages: 323-334
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/026/ecp0942026.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Jansson, Bo G (2009). Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner. http://www.ep.liu.se/ecp/042/026/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18