Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,15 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Sigrid Schottenius
Publication title: Probas cento i mediehistorisk belysning
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 28
Language: Swedish
Abstract: Under andra hälften av trehundratalet komponerade romarinnan Faltonia Betitia Proba ett 694 versrader långt bibelepiskt cento med verser från Vergilius’ tre diktverk Bucolica, Georgica och Aeneiden. Under de föregående århundradena hade den romerske poetens texter i allt högre grad börjat läsas och skrivas ned i codices istället för i papyrusrullar och i viss mån kan denna materiella övergång betraktas som en förutsättning för centoteknikens genombrott i den senantika latinska litteraturen. I detta paper diskuteras denna och andra mediehistoriska aspekter av Probas cento, exempelvis vad handskriftsituationen kan säga om hur dikten recipierades under medeltiden och vad den senare utgivningshistorien förtäljer om hur den lästes i tidigmodern tid. Varför har vissa utgåvor hänvisningar till de ställen i Vergilius som verserna är hämtade från och andra inte? Slutligen en utblick utifrån dagens situation och tekniska förutsättningar där Probas cento med fördel kunde ges ut i en hypertextedition, där käll- och modelltexterna omedelbart aktualiseras för läsarna.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 8
Pages: 351-358
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/028/ecp0942028.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Schottenius, Sigrid (2009). Probas cento i mediehistorisk belysning. http://www.ep.liu.se/ecp/042/028/ (2022-09-25)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18