Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,24 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous
   
Author: Sara Kärrholm
Publication title: Mediernas betydelse för skapandet av två ”deckardrottningars” varumärken
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 37
Language: Swedish
Abstract: Under det senaste decenniet har en rad kvinnliga författare kommit att bli framgångsrika inom den svenska deckargenren. Det vanliga epitetet ”deckardrottning” vittnar om att framgången står i relation till en offentlig och medialiserad version av författarskapen, där den kvinnliga erfarenheten spelar en betydande roll. Liza Marklund och Camilla Läckberg är de två bland dessa författarskap som skapar mest uppmärksamhet i offentliga sammanhang idag. De har båda etablerat sina författarskap som ett slags varumärken, som innefattar långt mer än enbart deras litterära alster. Deras varumärken skapas framför allt genom olika typer av mediala bilder och texter, som fungerar som ett slags komplement och ibland korrektiv till deras författarskap. Vad innebär det att vara en svensk deckardrottning i vår medialiserade samtid? Finns det någon specifik agenda som respektive författare vill uttrycka genom sin användning av olika medier, och i så fall, vilken? Och slutligen: innebär medialiseringen enbart ett ökat utrymme för att utrycka en sådan agenda eller medför den också begränsningar?
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 18
Pages: 467-484
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/037/ecp0942037.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Kärrholm, Sara (2009). Mediernas betydelse för skapandet av två ”deckardrottningars” varumärken. http://www.ep.liu.se/ecp/042/037/ (2022-11-27)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18