Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
Author:
Charlotte Hagström: Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
026
Pages:
313-321
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Charlotte Hagström
Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
References:

Blom; K Arne; Gert Fors & Cecilia Nelson (2002): Mellan Liv och död. Arkiv och museer i Lund berättar; Lund: Lunds konsthall.

Bringéus; Nils-Arvid (1988): ”Folkkulturen och Folklivsarkivet”. I: Bringéus; red: Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-års-jubileet; Lund: Folklivsarkivet.

Claesson; Anna Maria (1999): ”Jag får ta mycken tid vid mitt skrifbord”; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Fjell; Tove Ingebjørg (2005): ”Offentliggjort; men inte offentligt? Några tankar om bruket av Inter-netkällor”; i Hagström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Stu-dentlitteratur.

Hagström; Charlotte & Lena Marander-Eklund (2005): ”Att arbeta med frågelistor. En introduktion”; i Hagström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Studentlitteratur.

Holmdahl; Barbro (1999): Sjuksköterskan historia. Från Siukwakterska till Omvårdnadsdoktor; Stock-holm: Liber utbildning.

Lundgren; Brita (1990): Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska Postverket; Stockholm: Carlsson.

Löfgren; Orvar (1999): On holiday. A history of vacationing; Berkeley: Univ of California Press.

Petersen; Anja (1999): ”Fotografiet som etnologisk berättelse”; i Bergquist & Svensson (red.) Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Ridderstrøm; Helge (2002): ”Forskningsetiske problemer i cyberkulturen”; i Tidskrift for kulturforsk-ning 2002:2.

Sjögren; Eva & Catarina Lundström (2001): Historia på riktigt! Arkivpedagogik i praktiken; Lund: Skånes arkivförbund.

Sjöholm; Carina (1999): ”Biobiljetter; filmstjärnealbum och frågelistor”; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Wollinger; Susanne (2005): ”Som man sår får man skörda. Om frågelistan som arbetsprocess”; i Hag-ström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Studentlitteratur.

Åström; Lissie (1986): I kvinnoled. Om kvinnors liv i tre generationer; Malmö: Liber.

Material ur Folklivsarkivet i Lund

LUF 200 Beredskapen (frågelista)

M 22713-22790; 22820; 23675; 23676 (frågelistsvar)

O 81:1-12 (brevsamling)

Sex och preventiv i våra arkiv (temalåda)

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Charlotte Hagström
Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06