Article | NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden | National Museums and National Identity Seen from an International and Comparative Perspective; c. 1760-1918 Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
National Museums and National Identity Seen from an International and Comparative Perspective; c. 1760-1918
Author:
Ellinoor Bergvelt: Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands Debora Meijers: Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands Lieske Tibbe: Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands Elsa va Wezel: Institut für Museumsforschung, Berlin, German
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden
Issue:
022
Article no.:
003
Pages:
17–28
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-09-19
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden

Author:
Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers, Lieske Tibbe, Elsa va Wezel
Title:
National Museums and National Identity Seen from an International and Comparative Perspective; c. 1760-1918
References:

Anderson; Benedict; Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism; London/New York 1991 (19831).

Baensch; T.; ‘Das Musée Central (1797–1802)’; Magisterarbeit FU; Berlin 1994.

Bartoschek; G; Hüneke; S. and Paepke; K.; ‘Ein Zeugnis schwärmerischer Verehrung. Geschichte und Restaurierung des Raphaelsaals’; Museumsjournal 2 (1993); 42–44.

Beck; H.; P. Bol and M. Bückling (eds.); Mehr Licht. Europa um 1770. Die bildende Kunste der Aufklärung; München 1999.

Bergvelt; E.; D. J. Meijers and M. Rijnders (eds.); Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum. Heerlen/Houten 1993.

Bergvelt; E.; Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798–1896); Zwolle 1998

Bergvelt; E.; ‘De Engelse Parlementaire Enquête uit 1853. Enige opmerkingen over de National Gallery in Londen vergeleken met Nederlandse en enkele andere Europese kunstmusea’; De negentiende eeuw 27 (2003); 239–260.

Bergvelt; E. and Tibbe; L.; ‘Het museale vaderland. Het negentiende-eeuwse museum internationaal bezien’; De negentiende eeuw 27 (2003); 201–206.

Bergvelt; E.; ‘De Britse Parlementaire Enquête uit 1853. De “modernisering” van de National Gallery in Londen’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders (eds.) 2005; 319–342.

Bergvelt; D. Meijers; J. and Rijnders; M. (eds.); Kabinetten; galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van1500 tot heden; Heerlen/Zwolle 2005

Bergvelt; E.; ‘The process of modernization in 19th-century art museums. The national museums in the Netherlands and in Great Britain 1800–1855’; in: B. Graf and H. Möbius (eds.); Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 1789–1918; (Berliner Schriften zur Museumskunde; volume 22); Berlin 2006; 41–55.

Bloembergen; M.; De koloniale vertoning. Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880–1931); Amsterdam z.d. [2002].

Blumer; M.-L.; ‘Catalogue des peintures transportée d’Italie en France de 1796 à 1814’; Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français; 1936.

Böttger; P. Die Alte Pinakothek in München: Architektur; Ausstattung und museales Programm; München 1972.

Bordes; Ph.; ‘Le Musée Napoléon’; in: Jean-Claude Bonnet (ed.); L’Empire des Muses; Napoléon; les Arts et les Lettres; Paris 2004; 79–89.

Brenninkmeijer-de Rooij; B.; ‘Catalogus van het Kabinet Schilderijen van Zijne Doorl: Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau in ‘s-Gravenhage’; Antiek 11 (1976–1977); 161–176.

Conlin; J.; The Nation’s Mantelpiece. A History of the National Gallery; London 2006.

Craske; M.; Art in Europe 1700–1870; Oxford 1997.

Denon; Dominique-Vivant (1999). L’oeil de Napoléon; exhib.cat. Paris 1999.

Gaehtgens; Th. W. Versailles: van koninklijke residentie tot nationaal museum; Antwerp 1984.

Gaehtgens; Th.W.; Versailles; de la Résidence royale au musée historique; Paris 1984.

Gaehtgens; Th.W.; Die Berliner Museumsinsel im Deutschen Kaiserreich: zur Kulturpolitik der Museen in der wilhelminischen Epoche; Munich (1992) .

Gallo; D. (ed.); Les vies de Dominique-Vivant Demon (Actes du colloque; Louvre 8–11 dec. 1999); 2 vols.; Paris 2001.

Gould; C. Trophy of Conquest. The Musée Napoléon and the creation of the Louvre; London 1965.

Grijzenhout; F.; ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Galerij in ‘s-Gravenhage’; in: Het Rijksmuseum. Opstellen op de geschiedenis van een nationale instelling; Weesp 1985 (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)); 1–75

Grijzenhout; F.; Een Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806–1810; Zwolle/Amsterdam 1999

Grijzenhout; F. and Veen; H. van; ‘Ideologen’; in: F. Grijzenhout and H. van Veen (eds.); De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilder-kunst in later tijd; Nijmegen 1992; 79–82 [English edition: The Golden Age of Dutch painting in historical perspective; Cambridge 1999; 45–48].

Hoijtink; M.; ‘Een Rijksmuseum in wording. Het Archaeologisch Cabinet in Leiden onder het directoraat van Caspar Reuvens (1818–1835)’; De negentiende eeuw 27 (2003); 225–238

Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e Napoleonica: a proposito del trattato di Tolentino: atti del convegno Tolentino; 18–21 settembre 1997; Rome 2002

Jenkins; I.; Archaeologists and aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800–1939; London 1992

de Jong; A.; ‘Volkscultuur in het museale vaderland. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815–1912’; De negentiende eeuw 27 (2003); 279–296.

Jourdan; A.; Napoléon: héros; imperator; mecène; Parijs 1998.

Keurs; Pieter ter and E.S. Hardiati (eds.); Indonesia: de Ontdekking van het Verleden/Indonesia: The Discovery of the Past; Amsterdam 2005.

Kok-Escalle; M.-Chr. (ed.); Paris: de l’image à la mémoire. Représentations artistiques; littéraires; socio-politiques; Amsterdam/Atlanta 1997.
Leith; J. A.; ‘Nationalism and the fine arts in France; 1750–1789’; Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 89 (1972); 919–937.
Lorente; J. P.; Cathedrals of urban modernity. The first museums of contemporary art; 1800–1930. Aldershot 1998.

McClellan; A.; Inventing the Louvre. Art; Politics; and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris; Berkeley: Los Angeles/London 1994.

Mehos; D. Chr.; Science and Culture for Members only. The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century; Amsterdam 2006.

Meijers; D. J.; Kunst als natuur. De Habsburgse schilderijengalerij in Wenen omstreeks 1780; Amsterdam 1991. Duitse editie: Kunst als Natur. Die k.k.Gemäldegalerie in Wien um 1780; (Schriften des Kunsthistorischen Museums 2); Milan/Vienna 1995.

Meijers; D. J.; ‘Het “encyclopedische” museum van de achttiende eeuw’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993; 205–224 (also in Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005a; 153–178)

Meijers; D. J.; ‘Naar een systematische presentatie’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993; 225–244 (also in Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005b; 263–288).

Meijers; D. J.; ‘Een schilderijenruil tussen de hoven van Wenen en Florence in 1792: hoe twee broers besloten wederzijds hun galerijen te vervolledigen met de overvloed van de ander’; in: J.-Chr. Klamt and K. Veelenturf (eds.); Representatie. Kunsthistorische bijdragen over vorst; staatsmacht en beeldende kunst; opgedragen aan Robert W. Scheller; Nijmegen 2004; 196–216.

Meijers; D.J.; ‘Ein logischer Schritt im richtigen Moment. Wie beim Bildertausch von 1792 Systematik und Politik zusammengingen’; in: J

Weidinger; N. Fischer; E. Zerbst (eds.); Ein Tausch von Gemälden 1792 – 1793 [1821]. Zur Sammlungsgeschichte der fürstlichen Galerien in Florenz und Wien. Will be published in 2007.

Nora; Ph. (ed.); Les lieux de mémoire; 3 volumes (I La République; II La Nation en III Les France); Parijs 1984–1993.

Pommier; E.; ‘flexions sur le problème des restitutions d’oeuvres d’art en 1814–1815’; in: Denon 1999; 254–257.

Pommier; E.; ‘Wien 1780 – Paris 1793. Welches der beiden Museen war wohl das revolutionärste?’; in: Bénédicte Savoy (ed.); Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815; Mainz am Rhein 2006; 55–65.

Poulot; D.; ‘Alexandre Lenoir et les musées des Monumens français’; in: P. Nora (ed.); Les lieux de mémoire. II La Nation; volume 2 (Le patrimoine); Paris 1986; 497–531.

Poulot; D.; Musée; nation; patrimoine; 1789–1815; Paris 1997.

Prior; N.; Museums and Modernity. Art Galleries and the Making of Modern Culture; Oxford 2002.

Quatremère de Quincy; A. Chr.; Lettres sur les préjudices qu’occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l’art de l’Italie; Paris 1796.

Reynaerts; J.; ‘Het karakter onzer Hollandsche school’. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam; 1817–1870; Leiden 2001

Roëll; W. F.; Een minister op dienstreis. W. F. Roëll in 1807 per koets door Frankrijk. A travel story with a preface by the editor A. M. Elias; Haarlem 1978.

Sas; N.C.F. van; Talen van het vaderland. Over patriottisme en nationalisme; Amsterdam 1996

Savoy; B.; Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800; 2 volumes; Paris 2003.

Savoy; B.; ‘“Die Ehre einer Trophäe”. Aloys Hirt und der französische Kunstraub’; in: Berliner Klassik. Eine Großstadtkultur um 1800; vol. I; Claudia Sedlarz (ed.); Aloys Hirt. Archäologe; Historiker; Kunstkenner; Laatzen 2004;129–152.

Savoy; B. (ed.); Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815; Mainz am Rhein 2006.

Scheller; R.; ‘La notion de patrimoine artistique et la formation du musée au XVIIIe siècle’; in: E. Pommier (ed.); Les musées en Europe à la veille de l’ouverture du Louvre; Paris 1995; 111–124.

Scheller; R.; ‘Art of the State; forms of government and their effect on the collecting of art 1550–1800’; Simiolus 24 (1996); 275–286.

Schlegel; Friedrich; Gemälde alter Meister. Mit Kommentar und Nachwort von Hans Eichner und Norma Leless; Darmstadt 1984 (Texte zur Forschung; Band 46).

Schulze; H. Staat und Nation in der europäischen Geschichte; München 1999.

Thiel; P.J. van; ‘Het Trippenhuis als Rijksmuseum’; in: R. Meischke and H.E. Reeser (eds.); Het Trippenhuis te Amsterdam; Amsterdam/Oxford/New York 1983; 213–277.

Thiesse; A.-M.; La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XXe siècle; Paris 1999

Tibbe; L. ‘Voorbeeld voor de nijverheid of staalkaart van nationale stijlen? Ontwikkelingen in het kunstnijverheidsmuseum’; De negentiende eeuw 27 (2003); 261–278.

Tibbe; E.; ‘Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005a [chapter 9]; 233–262.

Tibbe; E.; ‘Natuurstaat en verval. Discussies over exotische kunststijlen rondom de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883’; De negentiende Eeuw 29 (2005b); 261–284.

Tibbe; E.; ‘Taxonomie und Didaktik oder Chronologie und Ästhetik. Entwicklungen im Kunstgewerbemuseum des neunzehnten Jahrhunderts’; in: B. Graf and H. Möbius (eds.); Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 1789–1918; (Berliner Schriften zur Museumskunde; volume 22); Berlin 2006; 69–80.

Vlieghe; H.; ‘Het verslag over de toestand van de in 1815 naar Antwerpen teruggekeerde schilderijen’; Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1971; 273–283.

Vogtherr; Chr. M. Das Königliche Museum zu Berlin. Planungen und Konzeption des ersten Berliner Kunstmuseums (Jahrbuch der Berliner Museen; vol. 39; 1997; Beiheft); Berlin 1997.

Wescher; P.; Kunstraub unter Napoleon; Berlin 19782.

Wezel; E.; Van; ‘Het Alte Museum te Berlijn. Wijzigingen in het museumconcept omstreeks 1800’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993 [chapter 12]; 317–332

Wezel; E. van;‘Die Konzeptionen des Alten und Neuen Museums zu Berlin und das sich wandelnde historische Bewusstsein’’; Jahrbuch der Berliner Museen; N.F. 43 (2001); Beiheft; 1–244.

Wezel; E. Van; ‘Het “vreemde” in vergelijking met het “vaderlandse”. De koninklijke etnografische verzameling in Berlijn in de negentiende eeuw’; De negentiende eeuw 27 (2003); 207–224

Wezel; E. Van; ‘Museumconcept en geschiedopvatting. Het Alte en Neue Museum in Berlijn’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005 [chapter 11]; 289–318

Whitehead; Chr.; The public art museum in nineteenth-century Britain; The development of the National Gallery; Aldershot 2005.

Wright; G. (ed.); The formation of national collections of art and archeology; Washington 1996.

NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden

Author:
Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers, Lieske Tibbe, Elsa va Wezel
Title:
National Museums and National Identity Seen from an International and Comparative Perspective; c. 1760-1918
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06