Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Mot högre lärande i beräkningsvetenskap Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
Author:
Henrik Brandén: Beräkningsmatematik, Matematiska institutionen, Linköpings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
008
Pages:
39-42
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under hösten 2010 genomfördes ett projekt med målet att styra lärande i kurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet mot högre kunskapsnivåer och därmed öka både genomströmning och andel studenter med högre betyg.

Arbetssättet var att genom constructive alignment tydliggöra för studenter vad som krävs för respektive betyg. Det krävde en omfattande och genomgripande revidering av kursen.

Den nya formen gavs för olika studentgrupper under läsåret 2010/11. På några av kurserna syntes en ökad genomströmning. På andra ökade andelen godkända studenter marginellt och istället visade kursvärderingar på ökad popularitet.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Henrik Brandén
Title:
Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
References:

Anderson; L. W. & Krathwohl; D. R. (Red.) (2001). A Taxonomy for Learning; Teaching; and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston; USA: Allyn & Bacon.

Biggs; J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Birkshire; England: Open University Press/McGraw Hill.

Bloom; B. S. (Red.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals; Handbook I: Cognitive Domain. New York; USA: Longman.

N¨asstr¨om; G. (2008). Measurement of Alignment between Standards and Assessment. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement; nr. 1652-9650:3). Doktorsavhandling; Ume°a: Ume°a universitet.

Stiwne; E. E. (Red.) (2012). Utmaning – undervisning – utmaning – utveckling; CUL-rapport nr 16. Link¨oping; LiUTryck.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Henrik Brandén
Title:
Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06