Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | 3+2 and#8800;5 <em>eller</em> Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
Author:
Anders Rosén: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Kristina Edström: Högskolepedagogik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Dan Borglund: Flygdynamik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Jakob Kuttenkeuler: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Stefan Hallström: Lättkonstruktioner, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Karl Garme: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
010
Pages:
47-52
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

KTH har infört en ny utbildningsstruktur; som innebär att de två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av masterprogram samt att studenterna ska vara behöriga att ta ut en kandidatexamen efter tre års studier. Man kan därmed säga att både kandidat och master ligger inbäddade i den femåriga civilingenjörsutbildningen. Kombinationen av utbildningsprogram; examina och utbildningsmål väcker några principiellt intressanta frågeställningar med långtgående konsekvenser för ingenjörsutbildningen. Vi har analyserat dessa frågeställningar och identifierat att vi står inför ett strategiskt vägval där det nu gäller att långsiktigt slå vakt om ingenjörsutbildningens värde som professionsutbildning. En väl genomförd implementering av den nya utbildningsstrukturen kan förena vetenskaplighet med ingenjörsmässighet och därmed väsentligt stärka ingenjörsutbildningen.

Keywords: Bolognareformen; examensmål; programmål; yrkesutbildning

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Anders Rosén, Kristina Edström, Dan Borglund, Jakob Kuttenkeuler, Stefan Hallström, Karl Garme
Title:
3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
References:

[1] Utredning om KTHs framtida utbildningsstruktur på grundnivå och avancerad nivå; KTH; Rapport till Universitetsstyrelsen 2008-03-19.

[2] KTH i människans tjänst för morgondagens samhälle; KTH; Utvecklingsplan 2009-2012.

[3] Edström; K.; Klasén; I.; Hanson; M.; Karlsson; S.; och Malmström Jonsson; E. (2009) Strategi för utveckling av samtliga KTHs ingenjörsutbildningar – anpassning och uppdatering av CDIO-modellen; Proceedings från 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; Lunds Tekniska högskola.

[4] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Masterexamen.

[5] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Civilingenjörsexamen.

[6] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Kandidatexamen.

[7] Rosén; A.; Edström; K.; Borglund; D.; Kuttenkeuler; J.; Hallström; S. och Garme; K. (2010) Programmål inom den nya utbildningsstrukturen på KTH; KTH; Rapport 2010-06-24.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Anders Rosén, Kristina Edström, Dan Borglund, Jakob Kuttenkeuler, Stefan Hallström, Karl Garme
Title:
3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06