Conference article

Soffa för mjuk; icke sover bra. Några språkdrag hos en rysk Madam

Ulla Pedersen

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:18, p. 207-216

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

In some Finland-Swedish childrens books we meet foreigners who have come to Finland and who have learned Swedish to some extent. In the dialogue the authors can choose between different ways of expressing the fact that these foreigners talk with an accent. In Marielle och Madame (1982) an old Russian lady; who is called Madame; talks with an accent. Thus the author Marita Lindquist marks her Russian background. There are however not divergences from standard Swedish on all language levels: there are none on the phonological-orthographical level and hardly any on the lexical level. On the morphological level there are divergences mainly in the inflection of nouns and verbs. Most divergences are on the syntactical level. Many of these deviant forms can be held as Russian interference: definite and indefinite forms of the nouns (which are required in Swedish) are not marked in Russian and about half of all nouns in Madames lines have no articles. Also divergences from standard word order in Swedish as well as the ways in which most of Madames questions are constructed can be held as Russian influence. In Marielle och Madame; as in many other childrens books; foreign words are explained; but here it is not done by an omniscient narrator. The explanations are often part of the dialogue between the two main characters; Marielle and Madame. The illustrations in the book are also used for explanations.

Keywords

No keywords available

References

Anward; Jan; 1993; How accent mean. I: Fonetik 93. Papers from the Seventh Swedish Phonetics Conference. Uppsala University; Department of Linguistics: RUUL 23. S. 77-80.

Hammarberg; Björn & Viberg; Åke; 1976: Anaforiska processer i svenskan i invandrarperspektiv – några utgångspunkter. Projektet svenska som målspråk (SSM). SSM Report 3. Stockholms universitet. Instituionen för lingvistik.

Hammarberg; Björn & Viberg; Åke; 1977: The place-holder constraint; language typology; and the teaching of Svedish to immigrants. I: Studia Linguistica XXXI:II. S.106-163.

Hyltenstam; Kenneth & Lindberg Inger; 1983: Invandrares svenska. En kritisk genomgång av materialet i projektet Svenska för invandrare (Josefson 1979); särskilt med avseende på det insamlade materialets användningsmöjligheter. I: Studium av ett invandrarsvenskt språkmaterial. Projektet svenska som målspråk (SSM). SSM Report 9. Stockholms universitet. Instituionen för lingvistik. S.5-51.

Iversen Kulbrandstad; Lise; 1997: Hvilket bilde gir norsk barne- och ungdomslitteratur av innvandrere som språkbrukere? I: Norsklæreren 1997:2. S. 38-49.

Kotsinas; Ulla-Britt; 1985: Invandrare talar svenska. Språkvårdssamfundets skrifter 15. Liber: Lund.

Lindquist; Marita; 1984; Marielle och Madame. Teckningar av Margareta Nordqvist. Bonniers: Stockholm.

Londen; Anne-Marie; 1989: Litterärt talspråk. Studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hänsyn till dialogen. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 557; Helsingfors.

Pedersen; Ulla; 1999: Förlåt...Anteeksi! Språkmöten i några finlandssvenska barn- och ungdomsböcker. I: Svenskans beskrivning 23. Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning för svenskans beskrivning. Göteborg den 15-16 maj 1998. Red. L-G Andersson et.al. Studentlitteratur: Lund. S. 336-345.

SAG; 1999: Svenska Akademiens grammatik. Del 4. Satser och meningar. Ulf Teleman; Staffan Hellberg och Erik Andersson. Stockholm.

Thorson; Staffan; 1987: Barnbokens invandrare. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. Göteborg: Tre böcker.

Wikland; Lennart; 1980: Modern rysk grammatik. Andra upplagan. Esselte Studium: Stockholm.

Citations in Crossref