Konferensartikel

ICT Supported Communication Between Patients and Staff at Radiology Departments

Susanne Hjorth Hansen
Department of Communication and Psychology Aalborg University, Department of Radiography University College North Denmark, Denmark

Ladda ner artikel

Ingår i: SHI 2015, Proceedings from The 13th Scandinavien Conference on Health Informatics, June 15-17, 2015, Tromsø, Norway

Linköping Electronic Conference Proceedings 115:20, s. 109-110

Visa mer +

Publicerad: 2015-06-26

ISBN: 978-91-7685-985-8

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Communication Radiology Digital Post Action Research

Referenser

[1] Regeringen/Kommunernes Landsforening/Danske regioner, Digitalisering med effekt. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017, København, 2013.

[2] Regeringen, Jo før, jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle. Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014.

[3] Danske Regioner, Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen. Danske Regioner, 2015.

[4] Danske Patienter, Fire anbefalinger til styrket patientindragelse. Danske Patienter, 2014.

[5] Hansen CS, Christensen KL, and Ertmann R, Patients and general practitioners have different approaches to e-mail consultations, Dan. Med. J., vol. 61, no. 6, p. A4863, 2014.

[6] Facchiano L and Snyder CH, Challenges Surrounding Provider/Client Electronic-Mail Communication, J. Nurse Pract., vol. 7, no. 4, 2011; pp. 309–315.

[7] Car J and Sheikh A, Email consultations in health care: 1--scope and effectiveness, BMJ, vol. 329, no. 7463, 2004; pp. 435–438.

[8] Car J and Sheikh A, Email consultations in health care: 2--acceptability and safe application, BMJ, vol. 329, no. 7463, 2004; pp. 439–442.

[9] Vejledninger | Digitaliseringsstyrelsen. [Online]. Available: http://www.digst.dk/Loesninger-oginfrastruktur/Digital-Post/Loesninger-og-teknik/Digitalpost/Vejledninger. [Accessed: 31-May-2015].

[10] Statens Seruminstitut, Sundhedsregistre - Landspatientregisteret - Radiologiske ydelser, eSundhed.dk, 2013. [Online]. Available: http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/LPR/Sider/LPR04_Tabel.aspx. [Accessed: 18-May-2015].

[11] Duus G, Husted M, Kildedal K, Laursen E, and Tofteng D, Aktionsforskning: en grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2012.

[12] Ryberg T, Buus L, Nyvang T, Georgsen M, and Davidsen J, Introducing the Collaborative E-Learning Design Method (CoED). In: Mor Y, Craft B, and Maina M, eds. Art & Science of Learning Design, Rotterdam: Sense, 2014.

[13] Simonsen J and Robertson T, Routledge international handbook of participatory design. London: Routledge, 2013.

[14] Sharp H and Preece J, Interaction design: beyond humancomputer interaction, 3rd ed. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley & Sons, 2011.

[15] Molich R, Brugervenligt webdesign, 2nd ed. Kbh.: Ingeniøren-bøger, 2003.

Citeringar i Crossref