Konferensartikel

Ekologi som kris; livsstil och estetik

Johan Hedrén
Tema Vatten i natur och samhälle, Linköping University, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:37, s. 431-436

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Miljödiskursen är förvisso ännu förhållandevis ung; men har likväl hunnit genomgå en dramatisk förändring från att vara präglad av tydliga och utmanande konfliktrelationer under 1960-; 1970- och 1980-talen till ett tillstånd som är betydligt svårare att greppa och beskriva. På motsvarande sätt har de initialt livliga utopiska energier som genererade en mångfald av framtidsalternativ nu tunnats ut i det töcken av retoriska klichéer och ekologiska begreppsfragment som den kommersiella världen sedan 1990-talet bombarderar oss med. I denna presentation ges några inblickar i denna förändring; men framförallt kommenteras reklam och information som lånar sin semantik från den politiska ekologins diskurs. Vad utmärker denna varufierade fas och hur ser den politiska ekologins samtida idélandskap ut? Här finns inte utrymme för några uttömmande analyser; utan endast några; förhoppningsvis; illustrativa nedslag.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Glacken; Clarence J (1976 [1967]). Traces on the Rhodian Shore. Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century; University of California Press; Berkely; Los Angeles; London.

Hajer ; Maarten A. (1995). The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process; Oxford: Clarendon.

Harvey; David (1996). Justice; Nature and the Geography of Difference; Blackwell Publi-shers: Oxford.

Hedrén; Johan & Gunilla Asplund 1992. ”Den politiska ekologin. En granskning av dess överideologiska funktion och förutsättningar” i Vest.

Tidskrift för vetenskapsstudier; nr 4; s. 3–12.

Hedrén; Johan (2006). ”Naturen som spegel”; Motiv nr 7.

Hedrén; Johan & Björn-Ola Linnér (2008a). “Utopian Thought and Sustainable Develop-ment”; Futures 41:4.

Hedrén; Johan & Björn-Ola Linnér (2008b). “Utopian thought and the politics of Sustainable Development”; Futures 41:4.

Jameson; Fredric (1994). Seeds of Time; Columbia University Press; New York.

Laclau; Ernesto & Chantal Mouffe (2001 [1985]). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics; 2:a upplagan; London; New York: Verso.

Soper; Kate (1995). What is Nature; Oxford; Cambridge: Blackwell.

Williams; Raymond (1997 [1980]). Problems in Materialism and Culture; Verso; London and New York.

Citeringar i Crossref