Konferensartikel

Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Rickard Domeij
Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=001

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:1, s. 7-12

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kraven på myndigheterna att använda andra språk än svenska i kommunikationen med medborgarna växer. Kan automatisk översättning och andra språkteknologiska hjälpmedel göra svenska myndigheter mer tillgängliga i en flerspråkig och digital värld? Frågan diskuterades på det nordiska seminariet Språkteknologi för ökad tillgänglighet i anslutning till den svenska språkteknologikonferensen SLTC 2011. Denna artikel beskriver översiktligt språkteknologins möjligheter att bidra till ökad tillgänglighet utifrån innehållet på seminariet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref