Konferensartikel

Centrala begrepp inom bild- och funktionsmedicin

Anders Thurin
Klinisk Fysiologi, SU/Östra, Göteborg, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Linköping Electronic Conference Proceedings 70:15, s. 69-69

Visa mer +

Publicerad: 2012-09-28

ISBN: 978-91-7519-758-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Klinisk fysiologi är en inriktning inom medicinen som bygger på tolkning av fysiologiska mätningar i kliniskt perspektiv; i praktiken med viss övervikt för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta område har inte blivit föremål för systematik och begreppslig standardisering på samma sätt som laboratoriemedicin; kirurgi med flera områden. Jag vill här presentera ett embryo för sådan systematik; som underlag för diskussion.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] Huff SM et al. Development of the Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC) vocabulary. J Am Med Inform Assoc; 1998; 5(3):276-92.

[2] Forrey AW; McDonald CJ et al. Logical observation identifier names and codes (LOINC) database: a public use set of codes and names for electronic reporting of clinical laboratory test results. Clin Chem; 1996; 42(1):81-90.

[3] Vreeman DJ; McDonald CJ. Automated mapping of local radiology terms to LOINC. AMIA Annu Symp Proc; 2005:769- 73.

Citeringar i Crossref