Konferensartikel

Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik - ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs

Lars Öhrström
Institutionen för Kemi- och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Björn Åkerman
Institutionen för Kemi- och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:18, s. 85-89

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Som en del i den satsning på grundutbildningen som Chalmers Stiftelses gjorde för drygt 10 år sedan (“Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching”; C-SELT) bedrevs under 2001 ett intensivt utvecklingsarbete på institutionen för Kemi och bioteknik för att under ht-2002 starta kursen Kemi med biokemi. Kursens övergripande mål är att integrera de centrala kemiämnena redan från början av utbildningen och innebar ett helt nytt sätt för oss att undervisa grundläggande kemi: Likheter snarare än skillnader mellan ämnesområdena sattes i fokus; och arbete i stora lärarlag och samarbete med de parallella matematik-kurserna var två av huvudmålen. Nu 10 år senare har vi; om inte facit; så i all fall mycket erfarenhet att dela med oss av. Speciellt kan vi konstatera att kursen uppskattas av studenterna och arbetssättet av lärarna; men att det från ett kunskapsperspektiv och ett programperspektiv finns både för och nackdelar.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] Does Erasing Academic Borders Mean Improving Quality? Experiences from the integration of smaller courses in different disciplines into a 11/2 semester chemistry course; L. Öhrström; The Swedish National Agency for Higher Education Quality Conference; 2003; Malmö; http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800092128/kvalit etkonferens2003_ohrstrom.pdf

[2] The Pedagogical Implications of using Matlab in an Integrated Chemistry and Maths Course; M. Christie; S. Larsson; C. Niklasson; G. Svensson; L. Öhrström; International Journal of Engineering Education; 21; 683-691; 2005

Citeringar i Crossref