Konferensartikel

Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra

George Baravdish
Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Linköping

Owe Kågesten
Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Linköping

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:25, s. 129-132

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Mattetek.se är ett projekt där vi har utvecklat en lärplattform som skall stötta studenternas lärande inom kursen linjär algebra. Kursen är en viktig grundsten i en civilingenjörsutbildning men också en kurs som många studenter upplever som svår. Vi har utvecklat en internetbaserad kurs med ett antal moduler för att stötta ett reflekterat lärande och ett stöd för studenternas förståelse av relativt komplexa sammanhang. Kursen har samma innehåll som motsvarande campuskurs och kan studeras parallellt med den eller separat. Vi använder oss alltså av det som i andra sammanhang kallas ”blended learning”. Till kursen är kopplat en textbok som användaren i sin helhet har tillgång till.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref