Konferensartikel

Mot högre lärande i beräkningsvetenskap

Henrik Brandén
Beräkningsmatematik, Matematiska institutionen, Linköpings universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:8, s. 39-42

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Under hösten 2010 genomfördes ett projekt med målet att styra lärande i kurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet mot högre kunskapsnivåer och därmed öka både genomströmning och andel studenter med högre betyg.

Arbetssättet var att genom constructive alignment tydliggöra för studenter vad som krävs för respektive betyg. Det krävde en omfattande och genomgripande revidering av kursen.

Den nya formen gavs för olika studentgrupper under läsåret 2010/11. På några av kurserna syntes en ökad genomströmning. På andra ökade andelen godkända studenter marginellt och istället visade kursvärderingar på ökad popularitet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; L. W. & Krathwohl; D. R. (Red.) (2001). A Taxonomy for Learning; Teaching; and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston; USA: Allyn & Bacon.

Biggs; J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Birkshire; England: Open University Press/McGraw Hill.

Bloom; B. S. (Red.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals; Handbook I: Cognitive Domain. New York; USA: Longman.

N¨asstr¨om; G. (2008). Measurement of Alignment between Standards and Assessment. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement; nr. 1652-9650:3). Doktorsavhandling; Ume°a: Ume°a universitet.

Stiwne; E. E. (Red.) (2012). Utmaning – undervisning – utmaning – utveckling; CUL-rapport nr 16. Link¨oping; LiUTryck.

Citeringar i Crossref