Publicera forskningsdata

Vi erbjuder publicering av forskningsdata i DiVA. För att publicera dina data registrerar du själv en post i DiVA som vi sedan publicerar.

Flera tidskrifter och forskningsfinansiärer kräver att forskningsdata görs tillgängligt online. En begränsad mängd forskningsdata kan lagras i DiVA via publikationstypen "Dataset". Varje fil får vara max 16 Gb och det går att ladda upp flera filer, även i komprimerat format. Varje dataset erhåller en unik identifikator och du kan även få en DOI-länk till datasetet. Från ett dataset går det att länka till en publikation och tvärtom så att det framgår till vilken publikation dataset tillhör. I samband med lagringen av forskningsdata bör du också bifoga en dokumentation som innehåller en beskrivning av forskningsdata t.ex. en översikt av forskningsresultatet, olika variabler som ingår i datamaterialet och vad de betyder, hur materialet ska tolkas o.s.v.

Följ länkarna nedan för att logga in i DiVA och att få en guide för hur du ska fylla i formuläret i DiVA.

Har du ändrå frågor, kontakta datamanagemen@liu.se.