Publicera forskningsdata

Vi erbjuder publicering av forskningsdata i form av filer upp till 16 Gb vardera i DiVA. Datan kan om man vill länkas ihop med en specifik publikation.

Flera tidskrifter och forskningsfinansiärer kräver att forskningsdata görs tillgängligt online. En begränsad mängd forskningsdata kan lagras i DiVA via publikationstypen "Dataset". Varje fil får vara max 16 Gb och det går att ladda upp flera filer, även i komprimerat format. Varje dataset erhåller en unik identifikator och en beständig länk (URN:NBN). Om du behöver en DOI som identifierar så kan vi ordna även det. Från ett dataset går det att länka till publikationen och tvärtom så att det framgår till vilken publikation dataset tillhör. I samband med lagringen av forskningsdata bör du också bifoga en dokumentation som innehåller en beskrivning av forskningsdata t.ex. en översikt av forskningsresultatet, olika variabler som ingår i datamaterialet och vad de betyder, hur materialet ska tolkas o.s.v. För mer information skicka ett mail till ep@ep.liu.se.

LiU har för närvarande ingen officiell policy vad gäller hantering och lagring av forskningsdata.