H U V U D M E N Y:

Data om kanalen
Kanalhistorik
Kanalkartor
VEV-projektet

Länkar
Källor - Forskning
Startsida - karta

Frågor och svar?

 


Linköpings Universitet
Inst. för Tema Vatten.
Design Urban Windahl
Webbredaktör:
Reinhold Castensson