kartanor.gif (16675 bytes)


Norsholms broar och sluss
< Mot väster | Norsholm | Piparebacken | Björnavads bro | Bråttom sluss | Mot  öster >

vala023146_norsholm_250.jpg (10099 bytes)Norsholm är en knutpunkt. Här ansluter Göta kanal sjön Roxen och här har sjön sitt utlopp i Motala ström.
Här på udden, mitt emot gården Norsholm vid utloppet, hade biskop Hans Brask (1464-1538) sin sätesgård Munkeboda.  Hans Brask är sannolikt idégivaren till Göta kanal.
I brev till Thure Jönsson Tre Rosor 1526 skriver han "up schall skeris emillan Wetter och Wenner" för att undgå att erlägga (Öresunds) tull.

Braskens grav är inte som man trott det första försöket att gräva kanal utan en naturlig geologisk formation. I flera av kanalförslagen inlemmas den i kanal- sträckningen.
På von Rööks karta från 1774 kan man se Norsholms gård med kanalens utlopp genom Tvärån, även kallad Braskens grav.

Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!

 


Övriga kartor från området:
rook_I4a_norsholm.jpg (79775 bytes) Von Rööks karta med kanalen inritad. 1774.
telf_III17_1808_norsholm.jpg (90471 bytes) Telfords förslag till dragning av kanalen genom "Biskop Brask's Canal", d.v.s. Tvärån. 1808.
norsholm_tradgard.jpg (58232 bytes) Förslag till trädgårdsanläggning. I kartans nedre kant syns en liten del av Braskens grav och landsvägen. Årtalet är ej angivet.
norsholm_gard_flyg.jpg (78545 bytes) Flygbild över Norsholms gård och udden där biskop Brasks Munkeboda låg.
I nedre vänstra hörnet syns Braskens grav.
Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.
norsholm_samh_flyg.jpg (96861 bytes) Flygbild över Norsholms kanalhamn och samhälle. 1872 drogs nuvarande järnvägen med klaffbro över Göta kanal och 1878 drogs den smalpåriga järnvägen från Bersbo koppargruva (Åtvidaberg) till Norsholm och anslöts till stambanan.
Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.
turist_norsholm-brattom.jpg (151368 bytes) Översiktskarta sträckan Norsholm - Bråttom.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.