kartanor.gif (16675 bytes)


Bråttom sluss
< Mot väster | Norsholm | Piparebacken | Björnavads bro | Bråttom sluss | Mot  öster >

vala023146_brattom_hori_250.jpg (23862 bytes)Bråttom sluss färdig­ställdes 1826 och fick då heta Stockholm.
Sedan dess har såväl bro och sluss varit olycks­för­följda. 1834 påseglades bron av ång­fartyget Sjöhästen. Det tog hela fyra år att reparera bron.
1904 på­seglades nedre sluss­portarna så hårt av last­båten Mars så all­varligt att kanalen fick stängas.
Dessa händelser med­förde att slussen officiellt fick ett nytt namn som kanske gav skepparna en tanke­ställare när de närmade sig slussen.

På kartan finner man torpen Strömshult och Trädgårds­torpet. (von Rööks karta från 1774)

 

   Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!Övriga kartor från området:
rook_I4a_bjornavad-brattom.jpg (78103 bytes) Karta över Björnavad och Bråttom.
(von Röök, 1770-talet)
brattom_flyg.jpg (79296 bytes) Flygbild med Bråttom sluss.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbete, 1991.
turist_norsholm-brattom.jpg (151368 bytes) Översiktskarta sträckan Norsholm - Bråttom.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.