kartasjo.gif (16612 bytes)


Lyrestads broar
Sjötorps slussar | Rogstorps bro | Lyrestads broar | Norrkvarns bro och slussar | Mot  öster >

lyrestad-norrkvarn250.jpg (14346 bytes)Utdrag ur Elias Sweders översiktskarta med be­skrivning från 1784.
På kartan är den viktiga lands­vägen mot Tiveden och jord­bruks­slätterna söderut markerad till­sammans med en bro över kanalen.

Lyrestad är markerad som en lastage­plats. Von Platen tänkte sig att Lyrestads gynn­samma läge skulle utveckla orten till en av de fem städer han för sitt inre såg blomstra utmed Göta kanal.


Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I8_lyrestad.jpg (173577 bytes) Detalj ur Daniel Thun­bergs karta 1784 som tydligt visar väg­nätet, be­byggelse som Lyre­stads kyrka och präst­gård i för­hållande till den planerade kanal­sträck­ningen.
telf_III3_1808_lyrestad.jpg (116567 bytes) Telfords karta över Lyrestad från 1808. Har har tankarna om Lyrestad som hamn­plats ut­vecklats. I an­slutning till kanal­bron planerades en rek­tangulär hamn­bassäng som senare också kom till ut­förande.
turist_sjotorp-norrkvarn.jpg (129216 bytes) Översiktskarta sträckan Sjötorp - Norrkvarn.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.