kartasjo.gif (16612 bytes)


Sjötorps slussar
Sjötorps slussar | Rogstorps bro | Lyrestads broar | Norrkvarns bro och slussar | Mot  öster >

sjotorp250.jpg (14558 bytes)Sjötorps slussar är samman­lagt åtta stycken som lyfter de sjöfarande från mynningen vid Vänern upp till hamn­bassängen och torr­dockan vid Sjötorps varv och vidare förbi skarpa Smörgåse­kröken till jord­bruks­slätterna kring Rogstorp och St Hällsås. Kartan är ett utdrag ur Elias Schweders översikt­skarta från 1784.


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I7_sjotorp_smorgas.jpg (94252 bytes) En detalj ur Daniel Thunbergs karta från 1784 som visar hur man tvingades bredda kanalen så att sjö­farten skulle kunna ta sig igenom den skarpa Smörgåse­kröken.
thbg_I7_sjotorp.jpg (103557 bytes) Även denna karta är en detalj ur ovan­stående. Den visar Göta kanals mynning i Sjötorps­viken av Vänern.
telf_III2_1808_smorgaskr6-8.jpg (96255 bytes) Smörgåse­kröken och slussarna 6-8 på Telford­kartan från 1808.
telf_III2_1808_sjotorp1-5.jpg (134132 bytes) Kanalmynningen i Vänern enligt ovan­stående Telford­karta.
Man tänkte sig att mynningen skulle utgöra en hamn­anlägg­ning med storm­skyddande sten­pirar och en centralt belägen cirkel­formad angörings­plats för fartyg. Längre upp utmed kanalen planerades en mötes- och varvs­bassäng.
sjotorp_hamn.jpg (20755 bytes) Sjötorps varv med varvs­bassängen, varvs­byggnaderna och torrd­ockan.
I verkstads­byggnaden mitt fram finns numera ett kanal- och motormuseum.
(Foto R Castensson, 1999).
turist_sjotorp-norrkvarn.jpg (129216 bytes) Översiktskarta sträckan Sjötorp - Norrkvarn.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.