kartamot.gif (16720 bytes)


Borenshults slussar och bro
< Mot väster | Vadstena | Motala broar o sluss | Borenshults slussar o bro | Mot  öster >

vala023156_borenshult_250.jpg (15327 bytes)Borenshult är den 15 m höga slusstrappan som förbinder Göta kanal med sjön Boren.
Sammanlagt består slusstrappan av fem slussar som byggdes 1823-1825.
Den första båten passerade slusstrappan på sommaren 1826.

Denna karta från 1774 är orienterad med norr till vänster i kartbilden.
Den visar von Rööks förslag till dragning av Göta kanal förbi forsarna vid Motala.
Gårdsnamn som Duvedal och Kråksten är utsatta.
Tydliga markeringar visar kulturland- skapets sammansättning vid denna tid. (VaLa).


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I16_vat-bor.jpg (61885 bytes) Översiktskarta från 1784 som visar de olika förslagen till kanalsträckning mellan Boren och Vättern.
Utsatta på kartan är bron över "Motala Elf" vid utloppet ur Vettern. Vidare har Motala kyrka, Charlottenborg och Kråksten markerats.
turist_vadstena-borenshult.jpg (138682 bytes) Översiktskarta sträckan Vadstena - Borenshult.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.