kartamot.gif (16759 bytes)


Vadstena
< Mot väster | Vadstena | Motala broar o sluss | Borenshults slussar o bro | Mot  öster >

vadstena250.jpg (8949 bytes)Vadstena är den andra medeltids­staden utmed Göta kanal. Vadstena har en lång och intressant historia.
1384 invigdes Birgittinerklostret.
1434 fick Vadstena stadsrättigheter.
1545 påbörjade Gustav Vasa det mäktiga slottsbygget. Först 1620 stod det färdigt. Men det dröjde inte länge förrän den stolta Vasa-borgen började förfalla. Förfallet pågick under ett par hundra år. Under tiden användes slottet som sädes- och brännvins­magasin.
Med tillkomsten av Vadstena hamn fick slottets magasins­utrymmen anknyt­ning till kanal­trafiken. Först i slutet av 1800-talet började man restaurera Vadstena slott och förvandla sädes- och brännvins­magasinen till arkiv­utrymmen. Innehålls­rika Vadstena landsarkiv med det välfyllda Göta kanal arkivet är numera inrymt i slottet.

Förvänt­ningarna på vad Göta kanal skulle komma att betyda för Vadstenabygden och dess näringsliv var stora. Detta kommer till uttryck vid teckningen av andelar i den speciella Göta kanal­diskont som skulle finansiera Göta kanal­bygget. Ingenstans utmed kanalen om bortser från handels­husen i Stockholm och Göteborg var intresset för diskont­andelar större än kring i Vadstena­bygden.

Flygbild över Vadstena slott och Vadstena hamn.
Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

Klicka på kartorna eller bilderna för förstoring! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
turist_vadstena-borenshult.jpg (138682 bytes) Översiktskarta sträckan Vadstena - Borenshult.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.