kartaber.gif (16715 bytes)


Malfors bro
< Mot väster | Malfors bro | Bergs slussar och bro | Mot  öster >

vala023162_malfors_250.jpg (11640 bytes)Malfors bro var ur­sprung­ligen namnet på bron över "Motala Älfven" som det
står på denna karta från 1774.
Vid Vallby tänkte sig von Röök att lägga en sluss i kanalen förbi Mal­forsarna.

På kartan framgår tydligt den tidens mark­användning och bebyggelse­kategorier som gården Wimpla, orga­nisten i Vreta klosters torp, ryttare- och soldat­torp, t.ex. de båda soldat­torpen med de kontras­terande namnen Sol­skina och Mörkret (Vala).

  
   Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III16_1808_malfors.jpg (63863 bytes) Denna karta från 1808 visar den pla­nerade kanal­sträck­ningen förbi nuvarande Ljungsbro.
Men ser tydligt en "bassin", en utvidg­ning av kanalen som senare kom att bli lastage­plats.
Man ser också lands­vägen från Vreta­kloster som här korsar den blivande kanalen.
Med blyerts har någon skrivit "Till Malfors", och därmed tro­ligen givit upphov till det nu­varande namnet på platsen d.v.s. bron över kanalen som leder till Mal­fors bro.
telf_III16_1808_malfors-koh.jpg (95037 bytes) Detta är ett längdsnitt av ovan­stående karta som visar kanalsträckningen.
Ungefär där "Kohagstorpen" är markerade på kartan är idag akve­dukten vid Ljungs­bro belägen. Längre österut ses en icke namn­given gård som tvingades att lämna plats för kanal­bygget. Norr om kanalen ligger idag Källhems­området i Ljungsbro.
(Litteratur: se Kanalforskning: Gunhild Wingårdh, 1993, Mark­förluster och mark­ersättningar inför grävningen av Göta kanal.)
skarpasen-roxen_turistkarta.jpg (114087 bytes) Översiktskarta sträckan Skarpåsen (Ljungsbro)-Berg.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.