kartabor.gif (16759 bytes)


Skarpåsen
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

vala023162_skarpasen_250.jpg (10876 bytes)Skarpåsen på senare kanal­kartor har sitt ursprung i de båda torpen Stora resp. Lilla Skar­påsen.
Här anlades stäm­portar med automatisk stäng­ning om kanalen plötsligt och okont­rollerat skulle tömmas.
Här finns också en anlägg­ning för bevatt­ning av om­givande ängar med
kanalvatten.

Von Rööks karta från 1774 t.v. visar i mitten de båda Skarpåsentorpen.
Kanalen förslås dras norr om dem. Längst norrut syns gården Jacobs­lunds mangårds­byggnad och omgivande marken på södra stranden av forsarna i Motala ström (VaLa).

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I17_ljung-roxen.jpg (90334 bytes) Denna översiktskarta är från 1784, signerad Daniel Thunberg.
På denna karta kan man jämföra von Rööks ovan­stående förslag till kanal­sträckning och den som senare kom att förverk­ligas.
Lägg märke till kalkstens­brottet som är utsatt i kartans västra del. Huggen kalk­stenen kom att användas till att bygga många slussar.
telf_III15_1808_jacobslund.jpg (112676 bytes) Denna karta från 1808 visar tydligt hur väg­nätet skulle komma att på­verkas av kanal­bygget. Här började som framgår av kartan den alléprydda östra infarten till Ljungs slott. Detta ledde till en intresse­konflikt med von Fersen på Ljung.
Öster om L:a Skarpåsen är två grus­gropar markerade. Här har kanal­sträck­ningen påpassligt lagts över dem.
Norrut har vatten­kraft­anlägg­ningen och bebyggelsen kring Jacobs­lunds stång­järns­hammare karterats med hög detalj­skärpa.
I sydvästra kanten av kartan har kalk­brottet, nu två till antalet, och sten­huggarnas bos­täder utmärkts.
turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.