kartaasp.gif (16784 bytes)


Snövelstorps bro
< Mot väster | Hulta sluss | Snövelstorps bro | Klämmans sluss
Loddby bro | Vänneberga bro |  Mot  öster >

vala023148_snoveltorp_250.jpg (9663 bytes)Snövelstorps bro var ursprungligen en rullbro på landsvägen till Norrköping
1941 ersattes den av en svängbro.

På von Rööks karta från 1774 är resultaten av djupmätningarna för kanallinjen genom sjön markerade. Några höjd- angivelser finns också. Längst ner i högra hörnet finns von Rööks skicklige kartograf Eric Myrins signatur. Denne var fortifikationsofficer.
På kartan kan man se gårdarna Kongsör, Snöfweltorp och Norbo.  Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!

 


Övriga kartor från området:
telf_III19_1808_snovelstorp.jpg (72031 bytes) Telfords kanalsträckning vid Snövelstorp och Nordbo vid Asplångens östra ände.1808.
asplangen_flyg.jpg (96550 bytes) Flygbild över Snövelstorps bro och sjön Asplången.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

turist_hulta-vanneberga.jpg (111668 bytes) Översiktskarta sträckan Hulta - Vänneberga.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.