kartaasp.gif (16784 bytes)


Vänneberga bro
< Mot väster | Hulta sluss | Snövelstorps bro | Klämmans sluss
Loddby bro | Vänneberga bro |  Mot  öster >

vala023149_vanneberga_250.jpg (9507 bytes)Vänneberga bro är en av de många rullbroarna över Göta kanal. Den nuvarande bron är ombyggd och förstärkt 1958.
Här finns också ett par stämportar.
Deras funktion är att förhindra att allt vatten rinner ur kanalen om t.ex. kanalbanken rasar. Här inträffade ett ras av södra kanalbanken 1847 och då trädde stämportarna i funktion.

 

På von Rööks kanalförslag 1774 t.v. är gårdarna Vänneberga och Varby och landsvägen som passerar dem detaljerat inritade.

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!Övriga kartor från området:
telf_III20_1808_vanneberga.jpg (62616 bytes) Telfords karta från 1808.
vanneberga_flyg.jpg (90306 bytes) Flygbild över Vänneberga bro.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

turist_hulta-vanneberga.jpg (111668 bytes) Översiktskarta sträckan Hulta - Vänneberga.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.