kartakar.gif (16563 bytes)


Forsvik
< Mot västerSpetsnäskanalen | Forsvik | KarlsborgMot  öster >

forsvik250.jpg (12467 bytes)Forsvik är en bruks­ort med medeltida anor. Här har funnits kvarnar, sågar,  hammare m.m. som här utnyttjade vatten­kraften i de strida ström­marna från sjön Vikens utlopp. Ännu finns en såg­verks­rörelse kvar.
I Forsvik började gräv­ningarna av Göta kanals västgöta­linje. 1813 var den första slussen av alla 58 klar. Den fick namnet Karl XIII och är delvis ut­sprängd ur berget.
Intill ligger kanalens äldsta klaffbro utförd i gjut­järn 1813 efter brittisk före­bild från Forth & Clyde Canal, förmedlad av Thomas Telford. Bron var i bruk ända fram till 1940.
C:a 500 man arbetade under kanal­byggets första år vid Forsviks­sta­tionen. Mest kända är familjen Eriksson från Långbans­hyttan. Fadern fick ansvaret för spräng­nings­arbetena. Modern öppnade marketenteri i bolagshuset där ritkontoret också var inrymt. Här lärde sig sönerna Nils och John Eriksson rit- och mät­teknik. Blott 13 år gammal blev John ingenjörs­elev vid kanal­bygget. Ingenjörs­kunskaperna från Göta kanal­bygget omsatte de båda bröderna sedan i berömda industria­liserings­projekt. John som upp­finnare av t.ex. pro­pell­rar, loko­motiv och nord­staternas krigs­fartyg Monitor och Nils som kanal- och jär­nvägs­byggare. Denne ledde bl.a. byggandet av Trollhätte nya kanal och Saima kanal i Finland och var chef för statens järn­vägs­arbeten.

Karta över Forsviks bruk från 1781. Karto­grafen heter Elias Schveder. På denna karta kan man se den första blyerts­skissen till Göta kanals drag­ning förbi fallen vid Forsvik och utmed den strida Bill­strömmen. En utförlig tecken­förklaring anger bruks­bygg­nadernas använd­ning.


Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
schw_I15b_forsvik.jpg (109334 bytes) Karta från 1784 med den nuvarande kanal- sträckningen förbi Forsviks fall inritad.
På kartan finns också djup­an­givelser.
telf_III9_1808_forsvik.jpg (125634 bytes) Karta som visar Göta kanals slutliga sträck­ning förbi Bill­strömmen och Forsvik. "Canal för att undvika Bill­strömmens grund­klippor och strömdrag" står de på kartan som tro­ligen är från 1808.
turist_karlsborg-forsvik.jpg (127404 bytes) Översiktskarta sträckan Karlsborg - Spetsnäskanalen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.