kartakar.gif (16563 bytes)


Spetsnäskanalen och Kiddösundsmuren
< Mot västerSpetsnäskanalen | Forsvik | Karlsborg | Mot  öster >

spetsnas250.jpg (12531 bytes)Spets­näset är den halvö som formar sjön Vikens syd­spets. Tanken att vid Edet för­korta sjö­leden runt Spets­näset med en tvärande kanal rakt väster om Bill­strömen fanns tidigt.
På denna karta från 1781 utförd av Elias Schveder har Spetsnäs­kanalens sträck­ning skis­serats med blyerts. På kartan finns också de före­tagna djup­mät­ningarna angivna.
Spetsnäsvkanalen är utförd som en sprängd enkel­kanal och blev färdig att tas i bruk 1824, två år efter Västgöta­linjen invig­ning.   Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
schw_I15b_spetsnas.jpg (92304 bytes) På denna karta från 1784 har den första sträck­ningen av Spetnäs­kanalen förbi Edet ritats ut.
telf_III9_1808_spetsnas.jpg (102547 bytes) Denna karta, tro­ligen från 1808, visar Spetsnäs­kanalens slutliga sträckning: "Canal för att undvika omvägen kring Spetsnäset" som det står".
På denna karta är också de tänkta far­lederna in­ritade.
turist_karlsborg-forsvik.jpg (127404 bytes) Kiddösundsmuren:
C:a 2 km norrut från Spetsnäs­kanalens mynning i sjön Viken ligger Kiddön. Här­ifrån går en 600 m lång mur eller drag­väg i sjön. Farleden är här mycket svår­navigerad, därför drog man segel­fartygen förbi de farliga grynnorna.
(Du finner den vid "Strö" i  Strömsnäs på denna karta.)

Översiktskarta sträckan Karlsborg - Spetsnäs- kanalen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.