kartatat.gif (16536 bytes)


Tåtorps sluss och bro
< Mot väster | Jonsboda bro | Stång bro | Vassbackens bro | Lanthöjden | Tåtorp | Mot  öster >

tatorp-lanthojden250.jpg (12550 bytes)Tåtorp sluss är en utjämnings­sluss för att utjämna skillnader i vattenståndet mellan sjön Viken och Göta kanal. Slussportarna öppnas ännu med gångspel.
Sjön Viken utgör Göta kanals högsta punkt med 91,7 meter över havets nivå.
Tillsammans med sjön Unden utgör sjön Viken vatten­magasinet för sluss­ningarna på Göta kanals Västgötalinje. De båda sjöarna är förbundna med varandra
via Edsån.
Under 1700-talet diskuterades livligt frågan om vattentillgången för Västgöta linjen var tillräcklig. På den tiden hade man inte tillgång till utförliga vatten­stånds­mätningar utan fick förlita sig på de närboendes observationer.
Tåtorps sluss var färdig att tas i bruk 1814. Från början fanns det ingen bro vid Tåtorp utan överfarten skedde med färja. Tåtorps bro byggdes först 1953 och är av holländsk typ.

Översiktskarta från 1784 ritad av konstmästaren vid Trollhätte kanalverk Elias Schveder. Den visar hur man tänkte sig Göta kanals sträckning och kanaljordens utbredning (rödfärgad).


Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I12_tatorp.jpg (137158 bytes) Detaljkarta från 1784 ritad av ingenjören och slottsbyggmästaren Daniel Thunberg.
telf_III8_1808_tatorp.jpg (88946 bytes) Betydelsen av sjön Viken som Göta kanals högsta punkt framgår särskilt på denna karta från 1808. Särskilt utmärkt är den klippa i vattnet utanför kanalmynningen varifrån den brittiske kanal­ingenjören Thomas Telsford och hans medhjälpare utförde sina kontroll­mätningar. "Denna klippas högsta spets var den 9 Aug 1808 då mätningar börjades 29 Dec.tum öfver vattnet".
På denna karta är även den utjämnande slussen inritad liksom den tidens vägar och byarna Tåtorp och Halla.
Särskilda noteringar anger sjöbottnens beskaffenhet och vattendjupet.
turist_jonsboda-tatorp.jpg (155236 bytes) Vid sjön Vikens norra ände, vid Sätra, syns den ovan nämnda Edsån och dess  mynning.

Översiktskarta sträckan Jonsboda - Tåtorp.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.