kartator.gif (16846 bytes)


Hajstorps bro och slussar
< Mot väster | Godhögens slussar | Riksbergs slussar o broar | Hajstorps bro och slussar
Töreboda broar | Rotkilens bro | Mot  öster >

riksberg-hajstorp250.jpg (13303 bytes) Utsnitt ur Elias Schweders översiktskarta från 1784. Hajstorp är svagt utsatt med blyerts. Däremot är Fredsbergs mosse och gården Fredsberg på sin kulle tydligt markerade.

Den föreslagna nya kanalsträckningen utgörs av det röda bandet, medan det tidigare förslaget från 1774 är markerat
med raka dubbelstreck upptill i kartbilden.
Rutnätet med blyerts är tillkommet senare och utgör hjälplinjer vid orientering av kartan och vid skaltransformeringar.

Klicka på kartorna för större bild!
  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III5_1808_hajstorp-rik.jpg (86509 bytes) På denna Telford-karta från 1808 är den blivande Göta kanal markerad med Hajstorps bro och övre sluss och blivande hamnbassäng till höger i bild.
Mitt på syns Hajstorps nedre sluss färdigställd 1821. Både för Hajstorps by och Slätteberg är bebyggelsen tydligt utmärkt.
Längst till vänster syns Riksbergs slussar.
hajtorp_slussport.jpg (25070 bytes) Hajstorps bro och övre sluss. Rullbron är tillverkad på Motala verkstad och en av de fem kvarvarande.
(Foto R Castensson 1999).
hajtorp_rullbro.jpg (28345 bytes) Hajstorps bro, lastageplats och hamnbassäng med hamnmagasinet.
(Foto R Castensson 1999).
hajtorp_formansbostad_h.jpg (23048 bytes) Kanalingenjörens villa uppförd 1902 samt verkstads- och förrådshus.
Hajstorp var fram till 1976 huvudort för Västgötalinjen. Då köpte Göta kanal-bolag AB Sjötorps varv och flyttade sin underhållsverksamhet dit.
hajtorp_formansbostad_v.jpg (28462 bytes) Kanalingenjörens villa och minnesstenen från Västgötalinjens invigning 1822.
turist_rotkilen-godhogen.jpg (147763 bytes) Översiktskarta sträckan Godhögen - Rotkilen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.