kartator.gif (16846 bytes)


Töreboda broar
< Mot väster | Godhögens slussar | Riksbergs slussar o broar | Hajstorps bro och slussar
Töreboda broar | Rotkilens bro | Mot  öster >

toreboda-rotkilen250.jpg (13292 bytes) Utsnitt ur Elias Schweders översiktskarta från 1784 som visar den planerade Göta kanalsträckningen förbi Töreboda. På kartan finns också Thunbergs förslag inritat. De båda föreslagna kanalsträckningarna sammanföll här.
Töreboda utgjorde på den tiden en liten by.
På kartan fnns också med blyerts inritat ett rutnät. Det tjänade som referens då man t.ex. gjorde detaljkartor med större skala.

Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I10_toreboda.jpg (67280 bytes) Detalj ur Daniel Thunbergs karta från 1784 som visar den föreslagna kanalsträckningen förbi "Torreboda by".
telf_III6_1808_toreboda.jpg (51236 bytes) Detalj ur Thomas Telfords karta från 1808 som visar bebyggelsen i Töreboda vid denna tid och Göta kanals blivande sträckning.
turist_rotkilen-godhogen.jpg (147763 bytes) Översiktskarta sträckan Godhögen - Rotkilen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.